Hent som PDF


 

Indbydelse til MTBO C-stævne

16. afdeling af Trimtex MTBO Cup 2016

Søndag d. 25. september 2016 i Rold Skov Mosskov

Arrangør:

Rold Skov OK.

 

Stævne:

MTBO mellemdistance (C-stævne) og 16. afd. af Trimtex MTBO Cup 2016.

 

Dato og tid:

Søndag den 25. september 2016 kl. 10:00.

Stævnepladsen åbner kl. 09:00.

 

Løbsområde:

Rold Skov Mosskov.

 

Mødested og stævneplads:

Jamborettepladsen. Afmærkning fra vej 519 (Møldrupvej) mellem Skørping og Rebild. Parkering på stævnepladsen.

 

Kort:

Rold Skov Mosskov, 1:10.000, ækvidistance 5 m, nytegnet i 2014 efter ISMTBOM 2013.

 

Terrænbeskrivelse:

Blandet løv- og nåleskov, veludviklet sti- og vejnet. Visse steder større åbne områder. Middel til stærkt kuperet med et godt kurvebillede. Der er gennem de seneste par år blevet gennemført flere MTB løb, hvortil mange nye singletrack spor er oprettet.

 

Regler:

Stævnet er underlagt Dansk Orienterings-Forbund og følger MTBO Reglement 2016.

Det er deltagerens ansvar at kende og følge reglerne. MTBO køres på veje og stier. Det er forbudt at begive sig udenfor skovens stisystem.

 

Det er tilladt at kører i 100% gul.

 


Banelængder

Klasse

Vindertid (min)

Klasse

Vindertid (min)

D-12

35

H12

35

D-14

35

H-14

35

D-16

40

H-16

40

D-20

55

H-20

55

D21-

55

H21-

55

D40-

55

H40-

55

D50-

50

H50-

50

D60-

50

H60-

50

D70-

45

H70-

45

Åbne baner

Banelængder angivet i ca. længder.

 

Det er muligt at købe en åben bane på dagen, på stævnepladsen mellem kl. 11 og 12 - så længe der er kort. Tillægsgebyr kr. 20 pr. kort.

 

 

Kontrolsystem:

Der anvendes elektronisk tidtagning med EMIT. Egen brik kan anvendes. Der anvendes IKKE touchfree postenheder!

Erstatningspris på ikke tilbageleverede brikker kr. 500.

 

Start:

Første start kl. 10:00.

1 min. startinterval.

 

Toilet og bad:

Toiletvogn på stævnepladsen.

Der tilbydes ikke bad.

 

Tilmelding og startafgift:

Via O-service - for danske medlemmer af en o-klub
Intet briknummer oplyst, betragtes det som ønske af lejebrik.

Via løbets hjemmeside – med samtidig indbetaling af løbsgebyr.

Sidste frist for tilmelding er fredag, den 16. september 2016.

Startafgift:

Til og med 20 år kr. 60.

Fra 21 år kr. 90.

Tillægsgebyr kr. 20 for løbere uden egen Emit-brik.

O-klubber. Klubberne indbetaler startafgift klubvis ved sidste tilmeldingsfrist til RSOK´s konto i Spar Nord Bank, 9149-1905747335

 

Andre danske løbere og udenlandske løbere: Indbetaling samtidig med tilmeldingen på ovenstående konto.

 

Eftertilmelding:

Ingen – der henvises til åbne baner.

 

Instruktion og starttider:

Instruktion og startlister vil være tilgængelige på www.rebild2dages.dk eller www.o-service.dk senest onsdag den 21. september 2014.

 

Stævneledere:

Helge Søgaard, Rold Skov OK

hanebuen23@gmail.com, mobil 4061 5761

Otto Møller, Rold Skov OK

ot40to@gmail.com , mobil 5151 1241

 

Banelægger:

Johan MacLassen, Rold Skov OK.

 

Stævnekontrol:

Christer Black, Aalborg OK

 

Banekontrol:

Helmut Hilden, Rold Skov OK

 

Dommer:

MTBO Udvalget