Hent som PDF


 

Indbydelse til MTBO C-stævne

14. afdeling af Trimtex MTBO Cup 2016

Fredag d. 23. september 2016 på Aalborg Kaserner

Arrangør:

Rold Skov OK.

 

Stævne:

MTBO Sprint (C-stævne) og 14. afd. af Trimtex MTBO Cup 2016.

 

Dato og tid:

Fredag den 23. september 2016 kl. 19:00.

Stævnepladsen åbner kl.18:00.

 

Løbsområde:

Aalborg kaserner øvelsesterræn.

 

Mødested og stævneplads:

Englænderplads, Hvorup kirkevej, 9400 Nørresundby
57.08914,9.93495

 

Kort:

Aalborg kaserner øvelsesterræn revideret 2016.

 

 

Terrænbeskrivelse:

Østlige del af øvelsesterrænet er typisk granplantage, primært grusveje. Vestlige er blandingsskov til tider ret tæt og åbent område, med meget sand, der er et varieret net af stier og kampvognsspor.

                             

Regler:

Stævnet er underlagt Dansk Orienterings-Forbund og følger MTBO Reglement 2016.

Det er deltagerens ansvar at kende og følge reglerne. MTBO køres på veje og stier. Det er forbudt at begive sig udenfor skovens stisystem.

 

Det er tilladt at kører i 100% gul.

 


Banelængder

Banelængder angivet i ca. længder.

 

Klasse

Vindertid (min)

Klasse

Vindertid (min)

D-12

20

H-12

20

D-14

20

D-14

20

D-16

25

H-16

25

D-20

25

H-20

25

D21-

25

H21-

25

D40-

25

H40-

25

D50-

25

H50-

25

D60-

25

H60-

25

D70-

20

H70-

20


Åbne baner

Der vil ikke være åbne baner.

 


Kontrolsystem:

Der anvendes elektronisk tidtagning med EMIT. Egen brik kan anvendes. Der anvendes IKKE touchfree postenheder!

Erstatningspris på ikke tilbageleverede brikker kr. 500.

 

Start:

Første start kl. 19.00.

1 min. startinterval.

 

Toilet og bad:

Toilet på stævnepladsen.

Der tilbydes ikke bad.

 

Tilmelding:

Via O-service - for danske medlemmer af en o-klub
Intet briknummer oplyst, betragtes det som ønske af lejebrik.

Via løbets hjemmeside – med samtidig indbetaling af løbsgebyr.

Sidste frist for tilmelding er fredag, den 16. september 2016.

Startafgift:

Til og med 20 år kr. 60.

Fra 21 år kr. 70.

Tillægsgebyr kr. 20 for løbere uden egen Emit-brik.

O-klubber. Klubberne indbetaler startafgift klubvis ved sidste tilmeldingsfrist til RSOK´s konto i Spar Nord Bank, 9149-1905747335

Andre danske løbere og udenlandske løbere: Indbetaling samtidig med tilmeldingen på ovenstående konto.

 

Eftertilmelding:

Ingen – der henvises til åbne baner.

 

Instruktion og starttider:

Instruktion og startlister vil være tilgængelige på www.rebild2dages.dk eller www.o-service.dk senest onsdag den 21. september 2016.

 

Stævneledere:

Helge Søgaard, Rold Skov OK

hanebuen23@gmail.com, mobil 4061 5761

Otto Møller, Rold Skov OK

ot40to@gmail.com , mobil 5151 1241

 

Banelægger:

Johan MacLassen, Rold Skov OK.

 

Stævnekontrol:

Johan MacLassen, Rold Skov OK

 

Banekontrol:

Annelise MacLassen, Rold Skov OK

 

Dommer:

MTBO udvalget.